Vundamendi ehitus

Vundamendi ehitus sisaldab meie poolt lisaks alati ka teostatud töö kohta geodeetilese teostusmõõdistuse.

Ehitame vundamente

  • eramajadele

Need on vundamendid kivimajadele, kilpmajadele, puitkarkassmajadele, palkmajadele

  • kaaludele

Peamiselt autokaaludele, mis pagaldatakse tee osana autokoormate kaalumiseks.

  • terrassidele

Vundamendid puitterassidele ja kiviterrassidele

  •  teistele hoonetele ja rajatistele

Rajame vundamente piirdeaedadele, kuuridele, väliköökidele jne.

Meie poolt põhiliselt ehitatud vundamendi tüübid on

  • lintvundamendid

Eramajade ehituses enamasti kasutusel olev vundamendi tüüp kõvade ja keskmise kõvadusega pinnaste puhul

  • plaatvundamendid

Kasutatakse põhiliselt eramajade vundamendina nõrgematel pinnastel

  • postvundamendid

Kasutatakse põhiliselt terrasside ja varikatuste ehitamisel

  • kaalu vundamendid